1

Téma: Grónské padlo od Zdeňka Koutného

V listopadu 2012 jsem koupil dvě padla od výše jmenovaného pana. Jedno padlo se mi rozlepilo ihned první den a to z obou stran. Padlo jsem vrátil k opravě a namísto původního opraveného jsem dostal hrozně těžké a nevyvážené padlo se kterým se nedalo pádlovat. Padlo jsem vrátil v květnu a poprosil o úpravu. Do dnešního dne padlo nemám. Prodejce tvrdí, že s výrobou pádel skončil a na mou žádost mi padlo vydat reagoval tím, že má jiné starosti. Takže nemám ani padlo ani peníze, které jsem mu zaplatil. Dávejte si na něj pozor.

2

Re: Grónské padlo od Zdeňka Koutného

Nehledě na to, že jsem byl velice zklamaný celou situaci, jsem vděčný Zdeňkovi, že se zachoval tak jak se zachoval. Doufám, že mé pádlo hořelo v jeho kamnech dlouho...jinak bych se nikdy nenaučil stavět vlastní pádlo.